Gemeente Rotterdam, Stedin & Eneco | Communicatiecampagne Rotterdam test elektrisch rijden

Geen woorden, maar laden

Geen woorden maar laden met 75 elektrische auto’s en 100 bestuurders

Elektrisch vervoer: een haalbare toekomst? Wat betekent elektrisch vervoer voor de CO2-uitstoot in Rotterdam, voor het elektriciteitsnetwerk en voor het verdienmodel van energieleveranciers? Niet eerder werden zoveel elektrische voertuigen (75) en oplaadpunten (129) zo lang (1 april 2012 - 31 maart 2013) gemonitord als tijdens Rotterdam Test Elektrisch Rijden. Een 500 pagina's tellend onderzoeksrapport was er voor de echte kenners.

Scrambled Ads ontwikkelde als mede-eigenaar van Van Brandt een toegankelijke publieksuitgave. Deze bevatte samenvattende teksten aangevuld met vele toelichtende infographics en passende fotografie. 

Vragen of meer info over deze case?
Neem contact met ons op. Wij vertelen je graag meer over onze aanpak voor het project Rotterdam Test Elektrisch Rijden.